Dokumenti

POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA RADI IZRADE PRORAČUNA GRADA HVAR ZA 2017.G. TE PROJEKCIJA ZA 2018.G. I 2019.G.

18.10.2016.

NAPOMENA: Rok za dostavu podataka je 31.10.2016.g. Poziv se ne odnosi na sportske udruge, udruge u kulturi te ostale udruge civilnog društva.  Sredstva za financiranje [...]

Poziv za dostavu ponude izgradnja poljskog puta Spile 2016.

13.10.2016.

Poziv je dostupan OVDJE.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016. GODINU

04.10.2016.

„ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016. GODINU“ Sastoji se od dva dokumenta: Zaključak Gradskog vijeća Grada Hvara o nedonošenju Polugodišnjeg izvještaja [...]

UPUTE O SURADNJI IZMEĐU GRADA HVARA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ NADLEŽNOSTI GRADA HVARA

03.10.2016.

Upute su dostupne OVDJE

IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA 2 / 2016

30.09.2016.

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD  HVAR GRADONAČELNIK Klasa: 020-01/16-01/08 Urbroj: 2128/01-01/1-16-03 Hvar, 1. rujna 2016.                                                                              VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA                                                                                                           [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus