Dokumenti

ODLUKA O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU ZAVRŠNIH IZVJEŠTAJA UDRUGA“ ROK JE DO 31.01.2017.G.

19.12.2016.

Odluka o produženju roka za dostavu završnih izvjeptaja udruga

Službeni glasnik – br. 07/2016

19.12.2016.

Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJE     SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA  GODINA XXIII.  BROJ 7.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn – Hvar, 9. [...]

Službeni glasnik – br. 06/2016

09.12.2016.

Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJE     SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA GODINA XXIII.  BROJ 6.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn – Hvar, 29. rujna [...]

Zapisnik 23. sjednice GV-a 07. 11. 2016.

09.12.2016.

Zapisnik je dostupan OVDJE

Poziv za 24. sjednicu g.v. Hvar

05.12.2016.

POZIV JE DOSTUPAN OVDJE REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA G R A D   H V A R GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/16-01/02 URBROJ: 2128/01-02-16-0 Hvar, 30. studenog [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus