Dokumenti

JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE – 2017.

09.01.2017.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u sportu Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u sportu s područja Grada Hvara za [...]

VIII Izmjena Plana nabave 2016.

30.12.2016.

Odluka  Tabelarni prikaz VIII Izmjena Plana nabave 2016.

Zapisnik 24. sjednice GV-a 08. 12. 2016

28.12.2016.

Zapisnik je dostupan OVDJE

PRORAČUN GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

22.12.2016.

1 PRORAČUN GRADA HVARA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU 2 PLAN PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA [...]

Godišnji plan natječaja za financiranje projekata udruga na području Grada Hvara za 2017. godinu

22.12.2016.

Godišnji plan natječaja za financiranje projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Hvara za 2017. godinu  




Protected with SiteGuarding.com Antivirus