Dokumenti

Službeni glasnik – br. 06/2016

09.12.2016.

Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJE     SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA GODINA XXIII.  BROJ 6.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn – Hvar, 29. rujna [...]

Zapisnik 23. sjednice GV-a 07. 11. 2016.

09.12.2016.

Zapisnik je dostupan OVDJE

Poziv za 24. sjednicu g.v. Hvar

05.12.2016.

POZIV JE DOSTUPAN OVDJE REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA G R A D   H V A R GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/16-01/02 URBROJ: 2128/01-02-16-0 Hvar, 30. studenog [...]

Izmjene plana nabave.

24.11.2016.

Izmjene plana javne nabave Tabelarni prikaz 2016 Plana nabave izmjena VII

Poziv za dostavu ponude idejno rješenje Sportski centar 2016

24.11.2016.

Poziv je dostupan OVDJE
Protected with SiteGuarding.com Antivirus