Dokumenti

Odluke o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2021. namijenjenih udrugama

20.01.2021.

Na temelju čl. 48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, [...]

Godišnji plan natječaja za udruge za 2021. godinu

20.01.2021.

Grad Hvar objavljuje Godišnji plan natječaja za udruge za 2021. godinu, koji možete preuzeti OVDJE.

Registar ugovora Grada Hvara za 2020. – tabelarni prikaz

12.01.2021.

Registar ugovora o javnoj nabavi/narudžbenica i okvirnih sporazuma Grada Hvara za 2020. – Tabelarni prikaz možete preuzeti OVDJE.

Natječaj Grada Hvara za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2020/2021

13.10.2020.

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/18, 10/18), članka 7. stavak 1. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata koji [...]

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

23.09.2020.

Izjava o pristupačnosti Kao tijelo javnog sektora Grad Hvar nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus