Aktualno

OPĆI UVJETI O FINANCIRANJU UDRUGA TEMELJEM JAVNOG NATJEČAJA

21.05.2016.

UDRUGE OSOBA SA INVALIDITETOM : „OPĆI UVJETI UGOVORA O FINANCIRANJU UDRUGA“ OSTALE UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA : „OPĆI UVJETI UGOVORA O FINANCIRANJU UDRUGA“ UDRUGE U KULTURI [...]

UDRUGE – JAVNI NATJEČAJ UDRUGA U SPORTU

10.05.2016.

1) POPIS PRIJAVITELJA I PROGRAMA KOJI SU ZADOVOLJILI FORMALNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA GRADA HVARA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U SPORTU SA PODRUČJA GRADA HVARA ZA [...]

UDRUGE – ZA JAVNI NATJEČAJ UDRUGA U KULTURI

10.05.2016.

1) POPIS PRIJAVITELJA I PROGRAMA KOJI SU ZADOVOLJILI FORMALNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA GRADA HVARA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U KULTURI SA PODRUČJA GRADA HVARA ZA [...]

UDRUGE – JAVNI NATJEČAJ ZA OSTALE UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA

10.05.2016.

1. POPIS PRIJAVITELJA I PROGRAMA KOJI SU ZADOVOLJILI FORMALNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA GRADA HVARA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA SA PODRUČJA GRADA HVARA [...]

POPIS PRIJAVITELJA I PROGRAMA KOJI SU ZADOVOLJILI FORMALNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA GRADA HVARA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA OSOBA SA INVALIDITETOM ZA 2016.GODINU“

10.05.2016.

Popis prijavitelja koji su zadovoljili formalen uvjete natječaja




Protected with SiteGuarding.com Antivirus