Aktualno

Obavijesti i upute za natječaje za prijam u službu na radna mjesta – pomoćni radnik na spomenicima kulture i komunalni redar

19.02.2021.

Obavijesti i upute za natječaje za prijam u službu na radna mjesta – pomoćni radnik na spomenicima kulture i komunalni redar možete naći na linkovima [...]

FINANCIRANJE DJELATNOSTI USTANOVA, DRUŠTVA I UDRUGA GRAĐANA IZ PRORAČUNA GRADA HVARA U PERIODU OD 2015. DO 2020. GODINE

19.02.2021.

FINANCIRANJE DJELATNOSTI USTANOVA, DRUŠTVA I UDRUGA GRAĐANA IZ PRORAČUNA GRADA HVARA U PERIODU OD 2015. DO 2020. GODINE možete pronaći OVDJE.

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto – komunalni redar

12.02.2021.

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, [...]

Potpora zahtjevima turističkih vodiča

04.02.2021.

Kao gradonačelnik grada Hvara, jednog od izvorišta bogate povijesne i kulturne baštine naše zemlje, dajem punu potporu inicijativi Udruge turističkih vodiča otoka Hvara koji djeluju [...]

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o grobljima

04.02.2021.

U svrhu informiranja javnosti objavljuje se Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o grobljima te se poziva zainteresirana javnost za [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus