Aktualno

Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2021. godinu

04.11.2021.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. [...]

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2021. godinu

04.11.2021.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2021. godinu sastoji se od: 1. Polugodišnji izvještaj za 2021. godinu – Zaključak Gradskog vijeća Grada Hvara 2. Opći [...]

Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora broj 3. u Fontiku

27.10.2021.

Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora broj 3. u Fontiku, javnim nadmetanjem (licitacijom) možete preuzeti OVDJE.

Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora broj 2. u Fontiku

27.10.2021.

Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora broj 2. u Fontiku, javnim nadmetanjem (licitacijom) možete preuzeti OVDJE.

Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora broj 1. u Fontiku

27.10.2021.

Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora broj 1. u Fontiku, javnim nadmetanjem (licitacijom) možete preuzeti OVDJE.
Protected with SiteGuarding.com Antivirus