Aktualno

Nacrt Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2023. godinu

25.05.2023.

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt Izmjena [...]

Poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra

24.05.2023.

Temeljem Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2023., Grad Hvar objavljuje Poziv svim zainteresiranim osobama za podnošenje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra [...]

Nalozi za isplatu iz proračuna Grada Hvara od 1. 1. do 31. 12. 2022. godine

25.04.2023.

Radi transparentnosti proračuna objavljujemo sve naloge za isplatu sa žiro računa Grada Hvara u 2022. godini. Zbog odredbi GDPR-a neki primatelji sredstava iz proračuna nisu [...]

Oglas za prijam u službu na radno mjesto – pomoćni radnik na spomenicima kulture, pola radnog vremena

28.03.2023.

Na temelju članaka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje u [...]

Oglas za prijam u službu na radno mjesto – pomoćni radnik na spomenicima kulture, puno radno vrijeme

28.03.2023.

Na temelju članaka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje u [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus