Aktualno

Konačno izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Hvara za 2020.

22.09.2021.

Konačno izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Hvara za 2020. godinu možete preuzeti OVDJE.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2020. godinu

27.07.2021.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2020. godinu sastoji se od: 1. Zaključka Gradskog vijeća Grada Hvara od 27. srpnja 2021. g. 2. Opći [...]

Obavijest građanima korisnicima komunalne naknade i NUV-a

23.07.2021.

Zbog prijelaza na novo programsko rješenje obračunavanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda, prilikom tiskanja uplatnica za 2021. godinu došlo je do tehničke pogreške [...]

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021.

21.07.2021.

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. sastoji se od: Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara od 1. 1. [...]

Financijski izvještaj Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021.

21.07.2021.

Financijski izvještaj Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. sastoji se od: Financijski izvještaj Grada Hvara od 1. 1. do 30. [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus