Bonaparte – Javni natječaj

J A V N I     N A T J E Č A J

za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora  u prizemlju zgrade čest. zgr. 28 k.o. Hvar «ex Bonaparte» – javnim nadmetanjem

( licitacijom ) preuzmite OVDJEProtected with SiteGuarding.com Antivirus