ZAKLJUČAK o objavljivanju Javnog poziva za prijavu kandidata za članove Savjeta mladih Grada Hvara

13.01.2014.

Na temelju odredbe članka 8. Zakona o savjetima mladih ( «NN», broj: 23/07 ), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Hvara («Službeni glasnik [...]

PRORAČUN GRADA HVARA ZA 2014. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

02.01.2014.

PRORAČUN GRADA HVARA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2014. GODINU PROGRAM SOCIJALNE SKRBI [...]

Proračun Grada Hvara – Izmjene i dopune za 2013.

02.01.2014.

Izmjene i dopune  Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. Izmjene i dopune plana prihoda i primitaka, te rashoda i [...]

Izmjena termina polaska trajekta u ponedjeljak 30.12.2013. godine – linija 635 – Stari Grad

27.12.2013.

Zbog potrebe organizacije novogodišnje regate, a uz suglasnost predstavnika lokalne samouprave i AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET, u ponedjeljak 30.12.2013. godine posljednji trajekt iz [...]

Hvar za blagdane ostaje bez internističke ambulante, stacionara i hemodijalize

27.12.2013.

Zdravstveni djelatnici izrazili su želju da odgode korištenje godišnjeg odmora, liječnik-internist bio je spreman nastaviti rad, a Grad je predložio sufinanciranje barem zamjenske sestre, ali [...]